Instruktioner

 

Översiktskartan

En karta över centrala Kopparberg. Kvarteren är markerade med gult och byggnaderna har svart yta.
Klickar man med pekaren i ett kvarter visas en mer detaljerad karta över kvarteret, med fastighetsgränser och nummer utmärkta. På den detaljerade kartan kan man klicka direkt i en fastighet för att få information om fastigheten.


Fastighetsmenyn

I menyn finns alla fastigheter i Kopparbergs stadskärna, sorterade efter bokstavsordning.
Vill man ha information om t.ex. fastigheten Doktorn 4 så väljer man den från menyn och klickar Ok.


Fastighetssidorna

Sidorna är indelade i olika sektioner.

Under rubriken Dokument finns länkar till dokument som rör fastigheten, t.ex. byggnadsinventeringen från 1992.

Under Byggnader i fastigheten finns bilder på alla byggnader i fastigheten. Varje bild har ett namn som beskriver vilken byggnad som är på bilden. Bildnamnet är upplagt på följande vis: Först kommer fastighetsnamnet, sedan numret på den byggnad som är på bilden, och sist bildnumret.
T.ex. så betyder bildnamnet "Doktorn 4,1,1 " att det handlar om fastigheten Doktorn 4, byggnad 1, den 1:a bilden inom fastigheten. Numren på alla byggnader i fastigheten finns utskrivna på situationsplanen längst ned på sidan.

För att se en bild i större format klickar man på den med pekaren, den öppnas då i ett nytt fönster anpassad till användarens skärm. Bildnamnet står i fönstrets ram. Om man i det nya fönstret klickar på bilden en gång får man se bilden i full skala. Dubbelklickar man på bilden anpassas den återigen till användarens skärm.

 
Ex. Anpassad skala
Ex. Full skala

Under rubriken Situationsplan längst ned på sidan finns en karta över fastigheterna i kvarteret. Fastighetsgränserna syns som röda streckade linjer och de understrukna siffrorna är fastighetsnumren. I fastigheten som man för tillfället är inne på (i detta fall Doktorn 4) finns också byggnadernas nummer utskrivna. Vill man ha information om någon av de andra fastigheterna i kvarteret kan man klicka i önskad fastighet för att ta sig till motsvarande sida.