Hammartäppan södra 4

 

 

 

Dokument

 Byggnadsinventering (1992)

Byggnader i fastigheten

Fotograf: Olof Oldén
Fotodatum: Sep - Nov 2005
Bildrätt: Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning

Situationsplan